Week

    Meer informatie?

    Wilt u graag meer weten dan kunt u het contactformulier gebruiken of rechtstreeks mailen naar  directie.demolenhoek@stgboom.nl

    Of belt u direct met  013 52 34 346

    Windmaker 2018-2019 (jaargang 22)

    "De Windmaker" is het informatieblad van school voor ouders. U treft hierin actuele informatie vanuit de directie, de verschillende groepen, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. De Windmaker verschijnt tweewekelijks en in de jaarkalender kunt u opzoeken wanneer de volgende Windmaker verschijnt.