Week

  Meer informatie?

  Wilt u graag meer weten dan kunt u het contactformulier gebruiken of rechtstreeks mailen naar  directie.demolenhoek@stgboom.nl

  Of belt u direct met  013 52 34 346

  Ouderraad

  Alle ouders bij ons op school zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging noemen we de ouderraad. Op onze school bestaat de ouderraad uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een teamlid en minimaal 6 leden. 

  De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar en houdt zich o.a. bezig met het actueel versieren van de gangen en de aula, het mede organiseren van het schoolreisje, carnaval, jubilea, Sinterklaas, Kerstfeest, sportdag en eventueel andere feestelijkheden. Zij organiseren de avond4daagse en zorgen voor een traktatie tijdens het schoolvoetbaltoernooi en de schoolzwemwedstrijden.

  Iedere basisschool kent een vrijwillige ouderbijdrage, zo ook basisschool de Molenhoek. Daarnaast vraagt de school een bijdrage voor de schoolreis en voor het schoolkamp van groep 8. Dit bedrag wordt geïnd en beheerd door de ouderraad.

  Sponsoring vanuit het bedrijfsleven van een of meerder activiteiten van de ouderraad is natuurlijk van harte welkom.

  OR

  Ouderbijdrage:

  De totale, vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 75,- per schooljaar per kind. U kunt dit bedrag in drie termijnen betalen.

  Activiteiten en schoolreis: € 25,-

  We vragen € 11,- per kind per schooljaar voor Sint-Kerst-Pasen etc . Daarnaast vragen wij een bijdrage van €14,00 per kind voor het schoolreisje of als extra bijdrage voor het schoolkamp. Totaal dus € 25,-   

  Overblijven: € 40,-

  De lunchpauze op school organiseren wij met betaalde vrijwilligers. Hiervoor vragen wij een vrijwillige overblijfbijdrage van € 40,00 per jaar.

  Wij willen u vriendelijk verzoeken dit bedrag aan het begin van het schooljaar over te maken, zodat we meteen kunnen beginnen met het organiseren van leuke activiteiten.

  Rekeningnummer NL43 RABO 0162 3325 64
  Rabobank Oisterwijk
  inzake ouderraad bs. de Molenhoek                          o.v.v. de volledige naam of namen van uw kinderen

  Het is mogelijk om voor ouders met een lager inkomen een tegemoetkoming te krijgen voor de kosten die zij aan de school moeten betalen. U kunt hiervoor contact met de directie opnemen.