Week

  Meer informatie?

  Wilt u graag meer weten dan kunt u het contactformulier gebruiken of rechtstreeks mailen naar  directie.demolenhoek@stgboom.nl

  Of belt u direct met  013 52 34 346

  Betrokkenheid

  Wij vinden het heel belangrijk en prettig wanneer de ouders van onze leerlingen zich betrokken voelen bij de school en bij het schoolgebeuren. We stellen een goed onderling contact erg op prijs. Team en directie proberen de drempel zo laag mogelijk te houden en zijn voor en na schooltijd en op afspraak makkelijk bereikbaar. Zijn er vragen of onduidelijkheden loopt u dan gerust even binnen!

  Directe links naar oudergeledingen:

  Oudergeleding

  U kunt op het logo hiernaast klikken om in te loggen op het ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

  Ouderportaal en Parro:

  Klik op het logo om in te loggen:                                                

  Parnassys

  Handleiding ouderportaal

  Parro

  Handleiding Parro