Week

  Meer informatie?

  Wilt u graag meer weten dan kunt u het contactformulier gebruiken of rechtstreeks mailen naar  directie.demolenhoek@stgboom.nl

  Of belt u direct met  013 52 34 346

  Nieuwe leerlingen & ouders

  Wij hopen dat u zich via deze website een eerste indruk van onze school kunt vormen. Elke basisschool is een school voor kinderen van 4-13 jaar en kunnen op onze school ingeschreven worden. We hebben de procedure rondom inschrijving van uw kind hieronder op een rijtje gezet: 

  • Aanmelden:

  Nieuwe ouders zijn elke dag welkom om de school te bekijken en/of om hun zoon/dochter aan te melden. Zij kunnen een afspraak maken voor een informatief gesprek met één van de directieleden. Voor onze planning is het prettig als de nieuwe leerlingen ten minste een half jaar voor de vierde verjaardag worden aangemeld, maar dit is niet noodzakelijk.

  • Kennismakingsgesprek:

  Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgen zij een rondleiding door onze school. Uiteraard is ook de aanstaande kleuter welkom bij deze rondleiding! We vertellen hoe we op onze school met de kinderen werken. De ouders kunnen vragen stellen over onze school.

  • Informatiepakket:

  De nieuwe ouders krijgen een informatiepakket mee naar huis dat o.a. bestaat uit een schoolgids/kalender en een aanmeldingsfor­mulier.

  • Inschrijven:

  Ouders kunnen het aanmeldingsformulier (zie rechterzijde) invullen en op school inleveren. De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk na 6 weken, bericht van inschrijving. Bovendien verzoeken wij de ouders de verwerkte gegevens te controleren en het formulier met deze gegevens te ondertekenen.

  Inschrijvingen

  Ingeschreven, en nu ...?

  Kinderen die 3 jaar en 10 maanden oud zijn mogen vijf dagdelen komen ’wennen’ op school. Deze dagen kunt u spreiden over de periode tot de vierde verjaardag van uw kind.

  In de maanden juni en juli is het echter vaak erg druk op school. Allerlei activiteiten volgen elkaar in snel tempo op. We adviseren om de kinderen die in de maanden juni en juli van het schooljaar vier jaar worden niet meer naar school te laten komen. De kinderen kunnen in het begin van het nieuwe schooljaar een fijnere en rustige start maken; de groep is dan het kleinst.

  Na zes weken vindt er een intakegesprek plaats en praat u met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe.

  Tussentijds instromen:

  • Kinderen die b.v. door verhuizing tussentijds (willen) instromen, kunnen meestal direct een plaatsje vinden op onze school.
  • Als ouders hebben besloten de kinderen op onze school te plaatsen, neemt de directie altijd vooraf contact op met de vorige school.
  • We ontvangen van de vorige school van de kin­deren altijd een onderwijskundig rapport, waarin staat aangeven, waarmee en hoe de kinderen op die school gewerkt hebben. 

  Bijlagen: