Week

  Meer informatie?

  Wilt u graag meer weten dan kunt u het contactformulier gebruiken of rechtstreeks mailen naar  directie.demolenhoek@stgboom.nl

  Of belt u direct met  013 52 34 346

  Visie van bs de Molenhoek

   We werken vanuit onze visie aan onze onderwijsvernieuwing. Het team heeft onderstaande uitspraak omarmd:

  'Vanuit zicht op de leerling, de groep en bijbehorende leerlijnen kunnen gaan werken naar een flexibelere vorm van doelgericht en procesgericht onderwijs met als uitgangspunt de betrokkenheid en welbevinden van het kind.'

  Sinds 2016 hebben we onze kernwaarden herijkt. Onze activiteiten en processen toetsen we telkens opnieuw aan onze kernwaarden.

  • Samen
  • (Eigen) Verantwoordelijkheid
  • Plezier
  • Eigenheid
  • Ontplooiing

   

   

  Molen 2

      Missie: 

  Basisschool de Molenhoek,

  de school waar jij er toe doet

  Samenwerking Pannenschuur:

  De basisscholen in de Pannenschuur, (voorheen) Darwin, den Akker en de Molenhoek werken nauw samen met de kernpartners Kinderopvang Humanitas, Kinderopvang Tierelier en Kinderopvang 't Boemeltje om een mooie onderwijsvoorziening voor alle kinderen van de Pannenschuur te realiseren. Hieronder is het plan van aanpak in te zien.