Week

  Meer informatie?

  Wilt u graag meer weten dan kunt u het contactformulier gebruiken of rechtstreeks mailen naar  directie.demolenhoek@stgboom.nl

  Of belt u direct met  013 52 34 346

  Kwaliteitszorg

  Elke school wil een goede school zijn. Het onder­wijs en de begeleiding van kinderen moet goed zijn. Het is alleen de vraag, wat is GOED? Eigenlijk gaat het bij de zorg voor kwaliteit in scholen om vijf eenvoudige vragen:

  • Doen we de goede dingen?
  • Doen we die dingen ook goed?
  • Hoe weten we dat?
  • Vinden anderen (ouders, inspectie enz.) dat ook?
  • Wat doen we met deze kennis?

   

  Kwaliteitszorg betekent dat scholen systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Daarom is het nodig dat we als school beschrij­ven, wat we goed vinden binnen een bepaald ge­bied, hoe we dat meten en waarmee we onszelf vergelijken. De inspectie van het onderwijs hanteert hiervoor o.a. de uitslagen van de Cito-toetsen, het school­bezoek door de inspectie, de uitstroomgegevens, enz. Daarmee is de kwaliteitszorg echter niet volledig in beeld gebracht. Ook de school wil goed zicht hebben op de eigen kwaliteit. Daarom nemen we in een cyclus van vier jaar diverse kwaliteitsonderzoeken af, te weten een oudervragenlijst, een leerlingenvragenlijst, een leerkrachtenvragenlijst en vragenlijsten met betrekking tot de sociale veiligheid.

  Deze vragenlijsten geven aan op welke gebieden (in de ogen van ouders, kinderen en leerkrachten) de school goed of minder goed presteert. We doen hiervan verslag aan de MR, de ouderraad, alle ouders, de leerkrachten en ook aan de leerlingen. In de kwaliteitskaarten beschrijven we vervolgens, waaraan de kwaliteit van het werk op school moet voldoen, hoe we dit meten en hoe we verbeteringen reali­seren.