Week

  Meer informatie?

  Wilt u graag meer weten dan kunt u het contactformulier gebruiken of rechtstreeks mailen naar  info.demolenhoek@stgboom.nl

  Of belt u direct met  013 52 34 346

  Visie van bs de Molenhoek

  Het afgelopen schooljaar hebben we onze kernwaarden herijkt. Samen met het team hebben we bekeken welke vijf kernwaarden voor ons belangrijk zijn. Het zijn de onderstaande kernwaarden geworden.

  • Samen
  • (Eigen) Verantwoordelijkheid
  • Plezier
  • Eigenheid
  • Ontplooiing

  Op dit moment zijn bezig met het verder uitwerken van de kernwaarden. Wat houdt elke kernwaarde precies in? Wat betekent dit voor ons onderwijs? Hoe zien we de kernwaarden terug bij kinderen, leerkrachten en ouders?

  "Vanuit zicht op de leerling, de groep en bijbehorende leerlijnen kunnen gaan werken naar een flexibelere vorm van doelgericht en procesgericht onderwijs met als uitgangspunt de betrokkenheid en welbevinden van het kind."

  Molen 2

      Missie:

  Basisschool de Molenhoek,

  de school waar jij er toe doet